Бања Лука: Усвојен Приједлог закона којим се дефинише појам аутохтоне сорте

Влада Републике Српске усвојила је Приједлог закона којим се дефинише појам аутохтоне сорте. Предложеним измјенама и допунама уводи се и дефинише појам аутохтоне сорте, да би се заштитиле домаће сорте које су значајне за Републику Српску. Законом је прописано да етикете издаје овлашћена институција, али није дефинисано да министар даје овлашћење за издавања етикета за ситна паковања сјемена пољопривредног биља, што је сада јасно прописано.
Прецизније су дефинисане одредбе које се односе на производњу, контролу, увоз и промет сјемена пољопривредног биља, као и одредбе које се односе на Регистар сорти, односно сортну листу.
Разлози за доношење овог закона садржани су у потреби потпунијег и прецизнијег прописивања појединих одредби за које се у досадашњој примјени постојећег закона утврдило да нису довољно прецизно уређене.

Извор: Влада Републике Српске