Banja Luka: Usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o podsticajima u privredi

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je 14.04.2022. godine, u prvom dijelu 21. redovne sjednice, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o podsticajima u privredi Republike Srpske.

Nakon dvije godine, izvršena je Analiza primjene Zakona o podsticajima u privredi Republike Srpske koja je pokazala da je potrebno izvršiti intervencije u zakonu u cilju unapređenja postupka dodjele podsticaja.

Izmjenama i dopunama zakona izmijenjen je koncept određivanja početnog iznosa plate, izvršeno je usklađivanje sa novom metodologijom za obračun plata, kao i pojednostavljenje procedure za podnošenje zahtjeva za podsticaj za povećanje plate.

U skladu s tim, trenutni koncept početnog iznosa plate, kao konstante, zamjenjuje se sa konceptom početnog iznosa plate, kao promjenjivog elementa u postupku dodjele podsticaja, odnosno početni iznos plate predstavlja visinu plate radnika za mjesec decembar u kalendarskoj godini, koja prethodi obračunskom periodu za koji se podnosi zahtjev za podsticaj.

U slučaju promjene najniže plate, za radnike koji su u mjesecu početnog iznosa plate imali platu nižu od važeće najniže plate u Republici Srpskoj, za početni iznos plate kod obračuna podsticaja uzima se visina važeće najniže plate na posljednji dan obračunskog perioda za koji se podnosi zahtjev za podsticaj.

Izmjenama zakona propisano je da privredni subjekt ostvaruje podsticaj pojedinačno po radniku, u iznosu koji odgovara vrijednosti 70% od plaćenih doprinosa na povećanje plate radnika i propisan je maksimalan iznos podsticaja u jednom obračunskom periodu od 1.000 KM po radniku. Navedene izmjene će biti u primjeni od obračunskog perioda koji počinje 1.7.2022. godine.

Takođe, pojednostavljena je procedura za podnošenje zahtjeva za podsticaj za povećanje plate kojom je ukinuta obaveza dostavljanja ugovora o radu.

Osim intervencija u dijelu zakona koji se odnosi na podsticaj za povećanje plate, ovim zakonom vrši se intervencija u dijelu podsticaja za direktna ulaganja od posebnog značaja, a  koji odobrava Vlada Republike Srpske.

U odnosu na prethodnu odredbu zakona, prema kojoj je uslov za ostvarivanje podsticaja za direktna ulaganja od posebnog značaja bilo zapošljavanje najmanje 100 radnika, ovom izmjenom i dopunom zakona uvodi se i minimalan iznos investicije, kao alternativna opcija za ostvarivanje prava na navedeni podsticaj.

Shodno tome, a u zavisnosti od stepena razvijenosti jedinice lokalne samouprave, propisuju se opšti  uslovi koje je privredni subjekt obavezan ispuniti kako bi ostavrio pravo na podsticaj za direktna ulaganja od posebnog značaja.

Takođe, zakonom se stvara pravni osnov za donošenje podzakonskog akta kojim će se propisati posebni uslovi i detanjnije urediti postupak dodjele podsticaja za direktna ulaganja od posebnog značaja.

Izvor: SRNA