Бања Лука: Усвојена Стратегија привлачења страних инвестиција

Влада Републике Српске усвојила је Стратегију привлачења страних инвестиција у Српску од 2021. до 2027. године, чији је један од стратешки циљева повећање учешће страних директних инвестиција у БДП-у и броја новооснованих компанија са страним капиталом.
Стратегијом су дефинисана три стратешка циља међу којим је и повећање кумулативног прилива страних директних инвестиција у Републици Српској.

Овај стратешки документ израдило Министарство привреде и предузетништва на основу анализе стања у Српској, БиХ, региону и свјетских трендова.

При изради документа узета су у обзир досадашња искустава, анализе међународних извјештаја и сарадње са кључним партнерима – институцијама на републичком и локалном нивоу, те представницима пословне заједнице, саопштено је из Бироа Владе за односе са јавношћу након данашње сједнице.

Влада је дала сагласност на приједлог споразума о сарадњи између Владе Републике Српске и “Технопарк Санкт Петербурга”, који предвиђа успостављање и развој пословних односа, укључујући област иновативних технологија.

Сарадња институција Републике Српске са “Технопарком Санкт Петербурга”, као највећим центром Санкт Петербурга за индустрију и иновативне технологије, предвиђена је Мапом пута активности за реализацију списка приоритетних праваца сарадње између Владе Санкт Петербурга и Републике Српске за период од 2021. до 2023. године.

Мапа пута потписана је у септембру, приликом посјете делегације Републике Српске Санкт Петербургу, коју је предводио предсједник Владе.

Приликом ове посјете одржан је и састанак са руководством “Технопарк Санкт Петербурга”, те је разматрана могућност сарадње са заинтересованим компанијама и инвеститорима у Републици Српској.

извор: СРНА