Banja Luka: Usvojena Strategija privlačenja stranih investicija

Vlada Republike Srpske usvojila je Strategiju privlačenja stranih investicija u Srpsku od 2021. do 2027. godine, čiji je jedan od strateški ciljeva povećanje učešće stranih direktnih investicija u BDP-u i broja novoosnovanih kompanija sa stranim kapitalom.
Strategijom su definisana tri strateška cilja među kojim je i povećanje kumulativnog priliva stranih direktnih investicija u Republici Srpskoj.

Ovaj strateški dokument izradilo Ministarstvo privrede i preduzetništva na osnovu analize stanja u Srpskoj, BiH, regionu i svjetskih trendova.

Pri izradi dokumenta uzeta su u obzir dosadašnja iskustava, analize međunarodnih izvještaja i saradnje sa ključnim partnerima – institucijama na republičkom i lokalnom nivou, te predstavnicima poslovne zajednice, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću nakon današnje sjednice.

Vlada je dala saglasnost na prijedlog sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srpske i “Tehnopark Sankt Peterburga”, koji predviđa uspostavljanje i razvoj poslovnih odnosa, uključujući oblast inovativnih tehnologija.

Saradnja institucija Republike Srpske sa “Tehnoparkom Sankt Peterburga”, kao najvećim centrom Sankt Peterburga za industriju i inovativne tehnologije, predviđena je Mapom puta aktivnosti za realizaciju spiska prioritetnih pravaca saradnje između Vlade Sankt Peterburga i Republike Srpske za period od 2021. do 2023. godine.

Mapa puta potpisana je u septembru, prilikom posjete delegacije Republike Srpske Sankt Peterburgu, koju je predvodio predsjednik Vlade.

Prilikom ove posjete održan je i sastanak sa rukovodstvom “Tehnopark Sankt Peterburga”, te je razmatrana mogućnost saradnje sa zainteresovanim kompanijama i investitorima u Republici Srpskoj.

izvor: SRNA