Бања Лука: Усвојена Стратегија развоја пољопривреде и руралних подручја Републике Српске