Бања Лука: Увећан спољнотрговински промет у првих 6 мјесеци у Републици Српској

Влада Републике Српске је на 89. сједници, одржаној 01.09.2016. године, усвојила Информацију о спољнотрговинском промету Републике Српске  за период  јануар-јун 2016. године.
Укупан спољнотрговински промет Републике Српске у првих шест мјесеци текуће године износио је 3.398.874 хиљаде КМ и већи је за 2,10% у односу на исти период 2015. године.
Главни спољнотрговински партнери Републике Српске у првих шест мјесеци 2016. године биле су државе Европске уније са 60,88% учешћа, док је учешће држава CEFTА-е било 18,53%.
Република Српска је у првих шест мјесеци 2016. године у односу на исти период 2015. године, са државама потписницама CEFTA-е, остварила: смањење укупног спољнотрговинског промета у износу од  0,50%, повећање укупног увоза у износу од 2,69%, смањење  укупног извоза у износу од 5,70%, смањење покривености увоза извозом за 5,00 % и износила је 56,21 %, повећање дефицита спољнотрговинске размјене за 24.253.000,00 КМ и износи 176.581.000,00 КМ. Главни спољнотрговински партнери Републике Српске од  држава CEFTA-е су:  Србија (83,12%) и Македонија (6,35%), што укупно чини 89,47% укупне спољнотрговинске размјене са земљама  CEFTA-е.
Укупан спољнотрговински промет Републике Српске са државама Европске уније у првих шест мјесеци 2016. године у односу на исти период 2015. године већи је за 7,80%. Увоз Републике Српске из држава ЕУ у посматраном периоду већи је за 2,67%, а извоз је повећан за 13,67%. Покривеност увоза извозом Републике Српске за период јануар-јуни 2016. године у односу на државе ЕУ износила је 96,75% (повећање од 9,36% у односу на исти период 2015. године). Укупан дефицит Републике Српске у првих шест мјесеци 2016. године у односу на земље ЕУ је 34.170.000,00 КМ, што је смањење за 95.017.000,00 КМ у односу на исти период 2015.године, када је износио 129.187.000,00 КМ. Главни спољнотрговински партнери Републике Српске од држава ЕУ су: Италија, Њемачка, Словенија, Хрватска, Аустрија  и Мађарска. У првих шест мјесеци 2016. године Република Српска остварила је суфицит са сљедећим државама ЕУ:  Аустрија, Хрватска, Словенија, Словачка, Холандија, Румунија, Естонија и Малта.
Главни спољнотрговински партнери Републике Српске, од држава изван ЕУ и CEFTA-е, су: Русија, Кина, Турска, Швајцарска и Бразил. Укупан спољнотрговински промет Републике Српске у првих шест мјесеци 2016. године са државама изван CEFTA-е и ЕУ износио је 699.738.000,00 КМ, односно 20,59% укупног промета Републике Српске. Главни спољнотрговински партнери Републике Српске, када су ове државе у питању, су Русија и Кина.