Бања Лука: Већи број корисника подстицаја у пољопривреди