Banja Luka: Vlada RS dala saglasnost za područje Slobodne zone Trebinje

Vlada Republike Srpske održala je juče 149. sjednicu, u Banjaluci, na kojoj je donijela Rješenje o davanju saglasnosti za područje slobodne zone „Slobodna zona Trebinje“ i utvrđivanju opravdanosti njenog osnivanja.

Postupajući u skladu sa Zakonom o slobodnim zonama Republike Srpske i shodno odredbama Pravilnika o kriterijumima za ocjenu ekonomske opravdanosti osnivanja slobodne zone, Ministarstvo privrede i preduzetništva je, izvršilo ocjenu ekonomske opravdanosti osnivanja slobodne zone „Slobodna zona Trebinje“, te utvrdilo da su ispunjeni svi propisani kriterijumi za ocjenu ekonomske opravdanosti osnivanja zone.

Naime, planirani obim investicionih ulaganja u prve tri godine iznosiće 7.900.000 KM, što je i veći planirani iznos od onog koji se zahtijeva po Pravilniku , tj. 3.000.000 KM.

Planom zapošljavanja u slobodnoj zoni predviđeno je da će u prve tri godine biti zaposleno najmanje 240 radnika, dok je Pravilnikom utvrđena obaveza zapošljavanja od najmanje 100 radnika u prve dvije godine njenog rada, tako da je zadovoljen i ovaj kriterijum.

Takođe, utvrđeno je da će osnivanje slobodne zone imati pozitivan uticaj na razvoj područja grada Trebinja i opština u okruženju od kojih je većina nerazvijena (Nevesinje, Gacko, Bileća, Ljubinje, Berkovići).

Utvrđen je i plan transfera savremenih tehnologija, a zadovoljen je i kriterij o vrijednosti robe koja se planira izvesti iz slobodne zone, tj. roba koja se proizvede u slobodnoj zoni u najvećoj mjeri će biti namijenjena za izvoz i značajno premašiti 50% od ukupne vrijednosti proizvedene robe u periodu od 12 mjeseci.

Izvor: Vlada RS