Бања Лука: За привредне субјекте 1.9 милиона КМ

Управни одбор Компензационог фонда Републике Српске одобрио је исплату исплату 1.952.925 КМ за помоћ 105 привредних субјеката, након што се упознао о Информацији о привредним субјектима који, у складу са Уредбом о додјели средстава привредним субјектима у области превоза лица у друмском саобраћају за санирање финансијског губитка због посљедица пандемије, остварују право на финансијску подршку из средстава овог фонда.
Управни одбор констатовао је да је Министарство саобраћаја и веза доставило списак привредних субјеката који испуњавају услове за додјелу средстава у складу са наведеном Уредбом.
Управни одбор Компензационог фонда одобрио је и исплату 108.704 КМ финансијске помоћи за санирање посљедица вируса корона за 62 пословна субјекта и предузетника, односно за број запослених 116, по основу испостављених рјешења Пореске управе за март, април и мај 2020. године, од чега се на порезе на лична примања односи 545 КМ, доприносе 60.349 КМ и 47.809 КМ на плате.
Претходно се Управни одбор упознао о Информацији о пословним субјектима који у складу са Уредбом о пореским мјерама за ублажавање економских посљедица насталих вирусом корона, остварују право на финансијску подршку за март, април и мај 2020. године из средстава Компензационог фонда, а за које је Пореска управа накнадно донијела рјешења да се одобрава исплата.
Разлози због којих су накнадно одобрени захтјеви су поступање по жалби, накнадно достављање допуне спискова надлежних министарстава и накнадно допуњени или исправљени захтјеви пореских обвезника /нпр. неисправни текући рачуни радника и слично.
Управни одбор Компензационог фонда Републике Српске закључио је да је Министарство финансија, Пореска управа, доставила рјешења по основу којих се пословним субјекатима и предузетницима, односно њиховим запосленима, а који испуњавају услове за додјелу средстава у складу са наведеном Уредбом, одобрава исплата средстава за март, април и мај 2020. године.

Извор: СРНА