Banja Luka: Završene obuke za zavarivače i alatničare

Gradska razvojna agencija Banja Luka, kao implementator projekta „Integracija nezaposlenih osoba na tržište rada uz pomoć LPZ Banja Luka“ zajedno sa partnerima na projektu, Mašinskim fakultetom i preduzećima ELAS Metalexpert d.o.o. i Mandeks Molding d.o.o. organizovala je obuku za nezaposlena lica prijavljena na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske. Teorijski i praktični dio obuka izvođen je po programima osposobljavanja Zavoda za obrazovanje odraslih Republike Srpske i trajao je od 08.06. do 14.09.2022. godine. Obuka je bila potpuno besplatna i organizovana je za 6 zavarivača TIG postupkom i 6 alatničara.

Obuka je završena u srijedu održavanjem završnog testa – atestiranjem za sve polaznike u preduzećima ELAS Metalexpert d.o.o. i Mandeks Molding d.o.o. Polaznici obuka će dobiti certifikat o stečenom zvanju, a od ukupno 12 polaznika, 9 će odmah biti zaposleno u preduzećima.

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Banja Luka je jedno od 20 uspostavljenih u zemlji u okviru projekta “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II” (LEP II), kojeg Evropska unija finansira s 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (MOR). Ovaj projekat ima za cilj da doprinese poboljšanju prilika zapošljavanja u lokalnim zajednicama dajući podršku razvoju lokalnih partnerstava za zapošljavanje kao partnerski uspostavljenih mehanizama za tržište rada koji osiguravaju pristup formalnom zapošljavanju na lokalnom nivou. Za više informacija o projektu LEP II, posjetite www.partnerstvo.ba  i kanale društvenih mreža (Instagram, Facebook, Twitter i YouTube).

Izvor: CIDEA