Bijeljina: Grad podstiče preduzetnike

Aktuelno stanje u oblasti preduzetništva, olakšice koje preduzetnicima omogućava Gradska uprava, problemi s kojima se susreću u poslovanju i potrebe preduzetnika bile su teme jučerašnje diskusije predstavnika Gradske uprave sa predstavnicima Zanatsko-preduzetničkog udruženja „Preduzetnik“, Agencije za mala i srednja preduzeća i brojnih preduzetnika.
Načelnik gradskog Odjeljenja za privredu Dejan Savić upoznao je učesnike diskusije sa nedavno usvojenom odlukom Skupštine Grada o oslobađanju od komunalne takse za isticanje poslovnog imena tokom prve godine poslovanja preduzetnika koji prvi put registruju svoju djelatnost, kao i o oslobađanju od plaćanja ove takse zanatlija koji se bave starim zanatima.
–  Ovim oslobađanjem smo željeli da umanjimo troškove poslovanja preduzetnicima na samom početku bavljenja samostalnim radom, s obzirom na to da je ovo najosjetljiviji period za njih, kao i da pomognemo preduzetnicima koji se bave starim zanatima koji čuvaju tradiciju jednog podneblja, ali su nekonkurentni zbog savremene industrijske hiperprodukcije – istakao je Savić.
Ovom prilikom preduzetnici su upoznati sa načinima za dobijanje podsticajnih sredstava koje Grad Bijeljina svake godine obezbjeđuje putem Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća.
– Preduzetnici ove godine mogu očekivati da Agencija za mala i srednja preduzeća raspiše javni poziv za dodjelu podsticajnih sredstava u okviru novih zapošljavanja, po programima dalje nabavke novih mašina i sredstava za rad – najavio je Savić, dodajući da je iznos podsticajnih sredstva 80.000 KM.
U Udruženju „Preduzetnik“ se nadaju da će se ovakav trend podrške lokalne zajednice preduzetništvu nastaviti, jer su preduzetnicima neophodne olakšice i podsticaji da bi mogli opstati na tržištu.
–  Najveći problem preduzetnika u Bijeljini je nelojalna konkurencija i rad na crno, pa se nadamo da će i na republičkom nivou doći do usvajanja olakšica za preduzetnike koji pošteno rade svoj posao – izrazio je svoje očekivanje izvršni direktor „Preduzetnika“ Milorad Stević.
Preduzetnici su ocijenili kao dobar potez osnivanje Privrednog savjeta u Bijeljini u kojem preduzetnici imaju svog predstavnika, a pohvalili su i komunikaciju sa Gradskom upravom koja ih redovno obavještava o svim javnim pozivima. Oni su izrazili i nadu da će biti prihvaćeni zaključci sa nedavno održanog Biznis foruma o potrebi izmjene Zakona o PDV-u, kako bi se ovaj porez plaćao nakon naplate robe i usluga, a ne unaprijed.
Kao veliki problem s kojim se susreću u poslovanju, preduzetnici su naveli nedostatak obrazovane radne snage, ali i problem sa plaćanjem poreza i doprinosa na početku poslovanja, a kao mjeru podrške ovom sektoru predložili su povećanje sredstava za podsticaje koji idu preko Agencije za mala srednja preduzeća.
Na području Grada Bijeljina trenutno posluje 1850 preduzetnika, a ovo je jedina lokala uprava u BiH koja finansira lokalno zanatsko-preduzetničkoudruženje sa 1,5 odsto sredstava od naplaćene komunalne takse na istaknutu firmu.

Izvor: Grad Bijeljina