industrijska-zona-3-bijeljina

Бијељина: Град продаје парцелу у Индустријској зони 3

Град Бијељина расписао је оглас о продаји грађевинског земљишта у својини Града Бијељина у обухвату регулационог плана Индустријска зона 3.

Како се наводи у огласу, Град Бијељина продаје грађевинско земљиште у обухвату спроведбеног документа просторног уређења, означено као к. п. бр. 728/140, звн. Ковиљуше, њива 5. класе, површине 7.001 м2, уписана у Лист непокретности бр. 381 к. о. Бијељина – Село, на којој је Град Бијељина уписан као носилац права својине са дијелом 1/1, без терета.

– У складу са спроведбеним документом просторног уређења, Измјеном Регулационог плана Индустријска зона 3, земљиште је намјењено за изградњу објеката пословно-производне зоне са акцентом на индустрију и малу привреду (мањи и средњи производни погони и индустријски погони) – додаје се

Земљиште је опремљено основном инфрастрктуром, саобраћајницом, водоводном и електродистрибутивном мрежом.

– Продаја грађевинског земљишта извршиће се путем усменог јавног надметања (лицитације), које ће се одржати 18. октобра 2021. године, у згради Градске управе Град Бијељина (велика сала), са почетком у 15.00 часова – наводи се у огласу.

Почетна продајна цијена за земљиште износи 20 КМ/м2, што за површину од 7.001 м2 износи 140.020 КМ.

Извор: ba.ekapija.com