Bijeljina: Održan Drugi susret kontrolera

Direktor Razvojne agencije Republike Srpske Marinko Đukić otvorio je u petak, 9. juna u Bijeljini Drugi susret kontrolera Republike Srpske koji je okupio predstavnike više od 70 privrednih subjekata.

On je ovom prilikom naglasio da Razvojna agencija Republike Srpske, osluškujući stalno potrebe privrede, konstantno širi spektar usluga namijenjenih poslovnim subjektima, kako bi unaprijedila njihovo poslovanje i ojačala njihovu konkurentnost.

„Tako smo prije pet godina, u okviru Evropske mreže preduzetništva koja predstavlja najveću mrežu za poslovnu podršku u svijetu, u saradnji sa Međunarodnim udruženjem kontrolera pokrenuli Kontroling akademiju. Riječ je o jedinstvenoj, specijalizovanoj obuci takozvanih kontrolera – osoba koje su, nakon završene akademije, osposobljeni da daju stručna mišljenja i preporuke, odnosno da pruže preventivne i korektivne informacije kako bi se uprava preduzeća upoznala sa tekućom problematikom poslovanja, kao i sa mogućim rizicima i efektima poslovnih odluka. Koliko je to važno, naročito u ovako turbulentnom poslovnom ambijentu, nije potrebno posebno ni naglašavati“, istakao je Đukić.

Dodao je da je RARS do sada uspješno realizovala pet ciklusa obuka i sertifikovala oko 50 polaznika koji su stečena znanja vrlo uspješno primjenili u preduzećima i napravili konkretna unapređenja.

„Ono što su oni istakli kao posebnu vrijednost kontrolinga jeste upravo to što kontroling omogućava ranu detekciju potencijalnih problema i izazova, pa se pravovremeno izbjegava donošenje loših poslovnih odluka“, rekao je Đukić istakavši da će agencija nastaviti da provodi ovu aktivnost i u narednom periodu.

Drugi susret kontrolera organizovali su ICV radna grupa za kontroling BiH i Centar za edukaciju i usluge Krugovi.