Bijeljina: Spremniji za kvalitetnu pripremu razvojnih projekata

U Bijeljini je danas završen još jedan ciklus obuke na temu „Instrumenti za identifikaciju, pripremu i provođenje razvojnih projekata koji organizuje Razvojna agencija Republike Srpske.

Seminaru je prisustvovalo 24 predstavnika Gradske uprave Bijeljina, Razvojne agencije Grada Bijeljina, opštine Ugljevik i Lopare, Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća opštine Ugljevik, kao i lokalnih institucija i organizacija sa područja Bijeljine, Ugljevika i Lopara.

Marko Kakuća, viši stručni saradnik za lokalni i ekonomski razvoj u Razvojnoj agenciji Republike Srpske, istakao je da se obuka realizuje prema metodologiji koju zahtijeva najveći broj domaćih, ali i međunarodnih institucija.

“Cilj obuke je da se zaposleni u jedinicama lokalne samouprave i lokalnim ustanovama nauče da samostalno pripremaju i realizuju projekte, kako bi obezbijedili što bolji ambijent za privredu. Uticaj obuka je izuzetan, s obzirom da imamo podatak da je do sada realizovano više od 20 projekata, koji su razvijani tokom obuka, sa ukupnom vrijednošću koja premašuje 12,5 miliona KM”, rekao je Kakuća.

Slaviša Jovanović, samostalni stručni saradnik u gradskoj Razvojnoj agenciji, rekao je su učesnici obuke obogatili svoja saznanja i ojačali kapacitete kako bi u narednom periodu mogli izraditi kvalitetne projekte čija će realizacija doprinijeti razvoju grada Bijeljina i susjednih lokalnih zajednica.

Jedna od učesnica obuke, Aleksandra Jović, kaže da je na seminaru stekla nova iskustva i saznanja, koja će joj pomoći u daljem radu.
“Kroz interesantne sadržaje i interaktivni rad imali smo priliku da učestvujemo u dijelovima priprema projekata, što nam je pomoglo da razumijemo materiju”, rekla je Jovićeva.

Ona je istakla da su učesnici razmijenili iskustva, budući da dolaze iz tri lokalne zajednice, te izrazila nadu da će to biti iskorišteno u njihovom daljem radu i napretku, te doprinijeti ustanovama iz kojih dolaze.

Od 2015. godine do danas Razvojna agencija Republike Srpske organizovala je 27 obuka u kojima su učestvovale 54 jedinice lokalne samouprave, a obuku je uspješno završilo 487 polaznika.