Бијељина:Већа подршка пољопривредницима

Представници Градске управе и Аграрног фонда Града Бијељина одржали су са представницима семберских пољопривредних удружења Јавну расправу на тему Правилника о начину и условима подстицаја у пољопривредној производњи за 2022. годину. Том приликом, пољопривредницима је представљен Нацрт правилника о начинима на које би одређени подстицаји могли бити увећани.

Сретен Вучковић из градског Одјељења за пољопривреду је нагласио да Правилник садржи нове мјере, те да су промијењена бројна ограничења по кориснику.

– Оно што карактерише овај Правилник су нове мјере које су уведене по први пут. Ту се, прије свега, мисли на регрес премије осигурања (регрес на комерцијалне кредите и на кредите ИРБ). Друге врсте подстицаја које су биле ограничене за поједине врсте производа, повећане су по врстама производње, а ограничене по кориснику. Такође, новина је и стимулација за млађе пољопривреднике старости до 40 година, гдје ће бити већи поврат средстава на уложено за пластеничку прозводњу, наводњавање и организовани откуп – рекао је Вучковић.

Градоначелник Љубиша Петровић направио је поређење у односу на прошлу годину и рекао да су ове године повећања знатна у области организованог откупа воћа и поврћа, дувана, меркантилне пшенице, сточарске и пчеларске производње.

– Што се тиче организованог откупа воћа и поврћа, прошле године ограничење је било 2.000 КМ по кориснику, а ове године је повећано на 2.500 КМ по кориснику. Петнаест фенинга по килограму за организовани откуп дувана прошле године повећано је на 20 фенинга за ову годину. Максималан износ по кориснику прошле године је био 1.500 КМ, а ове године је 2.000 КМ по кориснику. Када је у питању организовани откуп меркантилне пшенице, прошле године је износ био 2 фенинга по килограму, а ограничење 1.200 КМ. Ове године, Правилником је предвиђено 3 фенинга по килограму и ограничење од 1.800 КМ по кориснику. У области сточарске производње, прошлогодишњих 150 КМ по товном грлу, увећано је на до 200 КМ по товном грлу. За стеоне јунице је у претходној години било предвиђено 100 КМ по грлу, а ове године до 150 КМ. Ограничење за товне прасиће у 2021. години је износило 1.000 КМ по кориснику, а ове године је 2000 КМ. Остало је још да Управни одбор Аграрног фонда усвоји ове приједлоге након чега слиједи потписивање Правилника – појаснио је Петровић.

Значајна промјена, према овом Правилнику, се односи на пчеларску производњу – сада постоје четири платне категорије, а висина подстицајних средстава утврђује се за власнике који посједују одговарајући број пчелињих друштава, односно кошница.

За власнике који имају до 30 пчелињих друштава предвиђен је износ до 80 КМ по кориснику, док ће они који имају од 31 до 70 кошница добити до 100 КМ. Износ до 120 КМ је резевисан за пчеларе који имају од 71 до 100 пчелињих друштава. Они који имају више од 101 пчелиње друштво добиће до 150 КМ.

Премија за производњу и узгој пчела остварује се на основу захтјева удружења пчелара, уз који је потребно приложити спецификацију корисника подстицаја са бројевима њихових текућих или жиро рачуна груписаних по банкама сачињен на обрасцу е. Поменути образац се доставља у штампаној и електронској форми на адресу Аграрног фонда, односно на електронску адресу: agrarnifondbn@gmail.com. Уз овај образац потребно је доставити и изјаву одговорног лица удружења о броју пчелињих друштава у власништву чланова удружења попуњена на обрасцу ж, који се налази у прилогу овог Правилника.

Захтјев за исплату подстицајних средстава подноси се најкасније до 31. октобра 2022. године, а  средства ће бити исплаћивана до износа предвиђеног за ову намјену једном годишње, након обраде приспјелих захтјева.

Извор: Град Бијељина