Bileća: Predstavljanje mogućnosti korišćenja instrumenata podrške razvoju poslovanja preduzeća

Razvojna agencija Republike Srpske u saradnji sa Privrednom komorom Republike Srpske – Područnom privrednom komorom Trebinje i Opštinom Bileća, u okviru Evropske mreže preduzetništva  Republike Srpske, organizuje seminar na temu „Mogućnosti korišćenja instrumenata podrške razvoju poslovanja preduzeća“.

Cilj seminara je da se učesnici upoznaju sa modelima i instrumentima za podršku razvoju preduzeća u okviru aktuelnih domaćih i međunarodnih mehanizama podrške, koji su dostupni preduzećima iz Republike Srpske.

Seminar će biti održan dana 30. marta 2023. godine, u opštini Bileća, ulica Kralja Aleksandra br. 28. – sala skupštine, u terminu od 11:00 do 13:00 časova. Mogućnost za prijavu imaju privredni i drugi subjekti koji su registrovani na području Republike Srpske.

Zainteresovani učesnici su obavezni da potvrde  svoje učešće na seminaru najkasnije do 28. marta 2023. godine na imejl adresu: een@rars-msp.org.

U prilogu imejla se nalazi dnevni red događaja.