Brod: Obuka za zavarivače

Opština Brod objavila je javni oglas o sufinansiranju obuke zavarivača po projektu „Dokvalifikacija i prekvalifikacija iz oblasti mašinstva i obrade metala za zavarivače „TIG/WIG,REL,MAG“ i GASNI postupak zavarivanja“.
Sufinansiranje obuke zavarivača „TIG/WIG, REL, MAG“ i GASNIM postupkom predviđeno je za 14 kandidata. Ukoliko se na javni oglas prijavi više kandidata, odabir istih će se vršiti prema kriterijumijma navedenim u javnom oglasu.
Prijave na javni oglas se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja.

Kompletan oglas možete pogledati OVDJE.