Brod: Potpisani ugovori za zavarivače

Načelnik opštine Brod Ilija Jovičić danas je u 12 časova u sali za sastanke Opštine potpisao ugovore za sufinansiranje dokvalifikacije i prekvalifikacije za 14 zavarivača. Ovaj projekat se finasira od strane Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH sa 25 000 KM i Opštine Brod za učešćem od 7 500 KM. Projekat „Dokvalifikacija i prekvalifikacija iz oblasti mašinstva i obrade metala za zavarivače“ je finansiran grant sredstvima Ministarstva, za implementaciju Strategije u oblasti migracija i azila 2016-2020. Partner na projektu je „Savez za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine“. Na osnovu opštinske Odluke o sufinansiranju zavarivača po ovom projektu za zavarivače „TIG/WIG, REL, MAG“ i GASNI postupak odabrano je 14 kandidata. Kandidati su dužni, po potpisivanju ugovora, da učestvuje u troškovima obuke sa 253 KM. Po prethodno provedenoj proceduri izbora izvođača obuke, odabrano je preduzeće „Bakara d.o.o. Opština Brod je prošle godine vlastitim sredstvima finanasirala obuku za 32 zavarivača rekao je načelnik Jovičić. Nakon obuke, svi kandidati su našli zaposlenje u Rafineriji Nafte, preduzeću „Kranpic“, „SCAI Adapter“ i drugim preduzećima u Brodu, a manji broj radi u Hrvatskoj i Sloveniji. Načelnik Jovičić je rekao da je zahvalan Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH na finansiranju ovog projekta kao i da se planira i treći ciklus obuke gdje će tražiti podršku ovog Ministarstva.

Izvor: Opština Brod