Budimpešta: Održana završna konferencija projekta „eDigiStars“

Predstavnici Razvojne agencije Republike Srpske učestvovali su juče u Budimpešti na završnoj konferenciji projekta „Izgradnja digitalnih preduzetničkih kapaciteta kod starijih osoba kroz inovativne trening sisteme“ – eDigiStars. Na konferenciji su ukratko predstavljeni ciljevi i postignuti rezultati a održane su i tri panel sesije na kojima je razgovarano o mogućnostima pronalaženja posla i samozapošljavanja osoba starijih od 50 godina, kao i cjeloživotnom učenju i razvoju digitalnih vještina i kompetencija za ovu kategoriju nezaposlenih lica. Takođe, razgovarano je i o modalitetima posredovanja, odnosno spajanja poslodavaca i potencijalnih zaposlenika sa odgovarajućim digitalnim vještinama.

Konferenciji su, pored partnera iz drugih evropskih zemalja, učestvovali i predstavnici agencije „Spektar“ koja je bila jedan od lokalnih partnera Razvojnoj agenciji Republike Srpske u realizaciji aktivnosti u okviru projekta. Jedna od najznačajnijih bila je pilot obuka u digitalnoj oblasti za nezaposlena lica starija od 50 godina, koja je održana u Banjoj Luci u maju 2022. godine u čijoj je realizaciji učestvovao i Zavod za zapošljavanje Republike Srpske. Obuka je bila veoma uspješna a krajnji cilj je da ovaj program postane samoodrživ, te da obuku u digitalnoj oblasti prođe što više osoba u narednom periodu na teritoriji cijele Republike Srpske.

Projekat eDigiStars je sufinansiran iz sredstava ERDF, IPA i ENI fondova u okviru Interreg Dunavskog transnacionalnog programa u kojem učestvuje 14 partnera uključujući i Razvojnu agenciju Republike Srpske kao jedinog partnera iz Bosne i Hercegovine. Vodeći partner u projektu je Innoskart – IKT klaster (Innoskart Business Development Nonprofit Ltd) iz Mađarske, a ostali partneri u projektu su iz Austrije, Rumunije, Slovenije, Mađarske, Češke Republike, Bosne i Hercegovine, Ukrajine i Bugarske. Projektni konzorcijum čini i 5 pridruženih strateških partnera iz Mađarske, Ukrajine, Austrije, Češke Republike i Slovenije. Projekat je počeo da se provodi 01. jula 2020. godine, a predviđeno vrijeme trajanja projekta je do kraja ove godine.

img-74198eea62913b912ad918782d984e98-v img-4846dc7a1ace830f50b5fcf8361ac08b-v