Čelinac: Isplaćeni podsticaji poljoprivrednicima

 

Podsticajna sredstva u iznosu od 47.964,60 KM isplaćena su za kapitalna ulaganja u biljnoj i stočarskoj proizvodnji i premije u istim oblastima po Programu utroška sredstava za pomoć poljoprivredi i preduzetništvu. .

Za pčelarsku proizvodnju je isplaćeno 2.780,00 KM, za premiju po osnovu mliječnih kartona u govedarstvu je isplaćeno 6.069,20 KM, a preostala sredstva poljoprivrednicima su dodijeljena za podršku u nabavci mehanizacije, izgradnju i rekonstrukciju objekata, podizanje višegodišnjih zasada, ali i po osnovu premije za biljnu proizvodnju, odnosno za proizvedeno i prodato voće i povrće. „Korisnici su uz zahtjev bili dužni priložiti potvrdu o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava iz APIF-a i prateću dokumentaciju predviđenu Programom. Tokom novembra i decembra komisija je obišla teren kako bi utvrdila činjenično stanje po prijavama i sačinila zapisnik o ispunjenosti uslova za dobijanje podsticajnih sredstava, nakon čega je izrađen prijedlog liste za ostvarivanje podsticaja”, istakao je Slaviša Blaženović načelnik odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti. Pored podsticajnih sredstava čelinačkim poljoprivrednicima je isplaćena i naknada za štetu od elementarnih nepogoda i drugih uzroka u iznosu od 8.895,50 KM. Poljoprivrednicima su isplaćene i sve štete koje je načinila divljač, a sve u skladu sa zakonom o lovstvu Republike Srpske.

Izvor: Opština Čelinac