Челинац: Исплаћени подстицаји пољопривредницима

 

Подстицајна средства у износу од 47.964,60 КМ исплаћена су за капитална улагања у биљној и сточарској производњи и премије у истим областима по Програму утрошка средстава за помоћ пољопривреди и предузетништву. .

За пчеларску производњу је исплаћено 2.780,00 КМ, за премију по основу млијечних картона у говедарству је исплаћено 6.069,20 КМ, а преостала средства пољопривредницима су додијељена за подршку у набавци механизације, изградњу и реконструкцију објеката, подизање вишегодишњих засада, али и по основу премије за биљну производњу, односно за произведено и продато воће и поврће. „Корисници су уз захтјев били дужни приложити потврду о упису у Регистар пољопривредних газдинстава из АПИФ-а и пратећу документацију предвиђену Програмом. Током новембра и децембра комисија је обишла терен како би утврдила чињенично стање по пријавама и сачинила записник о испуњености услова за добијање подстицајних средстава, након чега је израђен приједлог листе за остваривање подстицаја”, истакао је Славиша Блаженовић начелник одјељења за привреду и друштвене дјелатности. Поред подстицајних средстава челиначким пољопривредницима је исплаћена и накнада за штету од елементарних непогода и других узрока у износу од 8.895,50 КМ. Пољопривредницима су исплаћене и све штете које је начинила дивљач, а све у складу са законом о ловству Републике Српске.

Извор: Општина Челинац