Челинац: Општински подстицаји за десет предузетника

Из буџета општине Челинац исплаћена су средства у износу од 32.000 КМ намијењена развоју предузетништва у 2020. години, а право на ову врсту подстицаја по јавном позиву остварило је десет предузетника са подручја општине Челинац којима су претежна дјелатност прерађивачка индустрија и занатске дјелатности. Уговоре о додјели средстава намијењених развоју предузетништва са корисницима је потписао начелник општине Момчило Зељковић.

За подстицај су се могла пријавити физичка лица која су у периоду од 1. јула 2019. до 30. јуна 2020. године покренули дјелатност или су у периоду до 30. јуна ове године поднијели захтјев за регистрацију дјелатности.

Бесповратна средства намијењена развоју предузетништва планирана су Програмом утрошка средстава за подршку пољопривреди и предузетништву у 2020. години који је усвојила Скупштина општине Челинац.

Извор: Општина Челинац