Челинац: Значајна подршка пољопривреди и предузетништву из буџета

За капиталне инвестиције ове године из буџета општине 446.000 КМ, значајна подршка пољопривреди и предузетништву

На 13. редовној сједници Скупштине општине Челинац одржаној 17. марта, одборници су са 17 гласова „за“, пет „против“ и два „уздрана“ усвојили План капиталних инвестиција за 2022. годину којим су средства од 446.000 КМ распоређена за изградњу путне и водоводне мреже, објекте високоградње, али и за изградњу јавне расвјете и канализационе мреже.

Начелник општине Владо Глигорић рекао је да су овим планом улагања обухваћене све мјесне заједнице и да ће се у свакој од њих током године рјешавати неки од проблема грађана.

„За путну инфраструктуру планиран је износ од 300.000 КМ, за објекте високоградње 66.000 КМ, а за учешће у пројектима водоснабдијевања износ од 45.000 КМ“, навео је Глигорић и додао да су планирана и средства у износу од 15.000 КМ за реконструкцију и изградњу јавне расвјете, те 20.000 КМ за канализацију.

Он је истакао да су средства предвиђена планом скромна и иницијалног карактера, али да ће, како каже, бити надограђена средствима других извора и донатора и као таква бити усмјерена на капитална улагања на подручју општине Челинац.

Занимљива за дискусију била је и одлука о измјени одлуке о накнадама за вршење одборничке дужности, која је након једноипочасовне расправе и додатних усаглашавања повучена са дневног реда.

Коментаришући овакву своју одлуку, начелник Глигорић је рекао да је тачку повукао са дневног реда како би се усагласила са представницима политичких партија и одборничким клубовима.

„Највише недоумица и дилема међу одборницима је било у смислу на који начин да испоштујемо законску одредбу и планирана средства у буџету, односно на који начин да се вреднује рад одборника и њихово присуство или неприсуство скупштини и да се сходно томе та накнада и изрегулише“, рекао је Глигорић и додао да је на самим одборницима да тај модел даље дефинишу, позивајући се прије свега на политичку и радну одговорност.

Потребну већину гласова на 13. сједници добио је програм утрошка средстава за подршку пољопривреди и предузетништву, којим се за ову намјену у 2022. години распоређују буџетска средства у износу од 100.000 КМ. Начелник Одјељења за привреду и друштвене дјелатности Славиша Блаженовић појаснио је да ће ова средства бити утрошена за капитална улагања у анималној и биљној производњи и премије за исте, затим за суфинансирање пројеката финансираних од стране међународних организација, за надокнаду штете у пољопривреди, али и за помоћ предузетништву.

Друга половина дневног реда била је извјештајног карактера, те су усвојени извјештаји о раду Скупштине општине, начелника и Општинске управе за претходну годину.

Прихваћена је, између осталог, и информација о стању у области цивилне заштите с програмом мјера за 2022. годину.

Извор: Општина Челинац