Пословна зона „Подбрдо“ Мркоњић Град

Контакт подаци:
Адреса: Трг краља Петра I Карађорђевића 1
Координате:44º25´53.8″ Н 17º01´28.4″Е
44.431600, 17.024570
Контакт телефон:050/220-921
Мејл адреса: kabinet_nacelnika@mrkonjic-grad.rs.ba
Веб адреса: www.mrkonjic-grad.rs.ba

Основни подаци о општини:
Број становника:18.136
Површина: 685 м²
Број запослених: 3842
Број лица који активно траже запослење: 1.888
Број предузећа: 107
Број занатско-предузетничких дјелатности: 328

podbrdo-mrkonjic-grad

untitled11

Општина Мркоњић Град је смјештена у сјеверозападном дијелу Босне и Херцеговине, у Републици Српској. Од административног центра Града Бања Лука, Мркоњић Град је удаљен 52 км.  Привредни развој општине Мркоњић Град се базира на развоју малих и средњих предузећа, предузетништва и пољопривреде.  Повољан географски положај, природни ресурси и људски потенцијал, пружају солидне претпоставке свима који желе улагати у Мркоњић Граду.

Пословна зона „Подбрдо“ је смјештена у насељу Подбрдо, удаљено од Мркоњић Града 6 км, непосредно уз магистрални пут М-5 односно (Јајце – М.Град – Бихаћ – Хрватска – ЕУ) и пресјеца га магистрални пут М-15 (М.Град (Рогољи) – Гламоч – Сплит). Према просторном плану Републике Српске, аутопут Градишка – Купрес пролази непосредно уз „Пословну зону Подбрдо“, што ову већ атрактивну локацију чини још занимљивијом за будуће инвеститоре.

image001

Назив:  Пословна зона Подбрдо
Власништво: Општина Мркоњић Град
Површина: 18 ха
Број парцела:   18
Површина парцела:   од 3.000 до 6.000 м²
Продано  парцела:     9
Слободне парцеле:     9
Начин продаје: лицитација
Цијена парцела до 5.000 м²:     4 КМ/ м²
Цијена парцела преко  5.000 м²:    3,3 КМ/ м²
Намјена зоне: Индустријско-производна дјелатност-претежни дио

Општина Мркоњић Град ће потенцијалим инвеститорима у Пословну зону „Побрдо“  обезбиједити:

  • Квалитетно снабдијевање пословне зоне електричном енергијом и водом
  • Одвод отпадних вода
  • Телекомуникацијску и транспортну инфраструктуру
  • Одлагање чврстог отпада
  • Претварање пољопривредног у грађевинско земљиште
  • Право на умањење понуђене цијене за парцеле од 10-30% (зависно од планираног броја запослених радника)
  • Поврат уплаћених накнада за погодност земљишта и ренту у износу од 50% до 80% (у зависности од планираног броја запослених радника)

Инвестициони сажетак