Дервента: Бесплатна контрола плодности земљишта

Општина Дервента предвидјела је Програмом подстицаја пољопривредне производње за 2016. годину хемијско испитивање састава земљишта(контрола плодности). Право на испитивање хемијског састава земљишта имају пољопривредни произвођачи који су уписани у регистар пољопривредних газдинстава, који обрађују минимално 1 хектар земљишта у ратарској производњи, имају засновану или заснивају воћарску производњу минимално пола хектара површине или посједују  минимално 200 м2 пластеника.
За анализу се доставља један просјечан узорак тежине 0,5 до 1,0 килограм.  Трошкове испитивања хемијског састав земљишта сноси општина Дервента. Рок за достављање узорака земљишта је до 28.11.2016. године.
Извор: Општина Дервента