Doboj: Podržati ekonomsko osnaživanje žena

Direktor Razvojne agencije Republike Srpske Marinko Đukić učestvovao je juče u Doboju na Biznis forumu „Osnažene i zaposlene – korak bliže ka eliminaciji rodno zasnovanog nasilja“, koji je organizovalo udruženje građana „Budućnost“ iz Modriče.

Obraćajući se skupu, Đukić je posebno istakao značaj saradnje svih institucija prije svega na sprečavanju rodnog nasilja, a onda i podrške ženama žrtvama nasilja da steknu ekonomsku nezavisnost kroz samozapošljavanje.

On je pozvao lokalne zajednice, lokalne razvojne agencije, nevladine organizacije na saradnju kako bi se osmislili projekti koji mogu podržati ovu kategoriju.

Inače, cilj foruma bio je da se pokrene inkluzivni dijalog između kreatora politika, donosioca odluka, subjekata zaštite u lokalnim zajednicama, organizacija civilnog društva, službi za zapošljavanje i poslovne zajednice o načinu prepoznavanja žena koje su izložene većem riziku od siromaštva, njihovim potrebama za osnaživanjem kako bi bile konkurentnije na tržištu i razvijale preduzetništvo.

Forumu je prisustvovala i ministar porodice, omladine i sporta Republike Srpske Selma Čabrić.