Doboj: Potvrđen status grada sa povoljnim poslovnim okruženjem

Grad Doboj upsješno je prošao proces resertifikacije prema zahtjevima III izdanja regionalnog standarda BFC SEE, čime je potvrdio da je grad sa povoljnim poslovnim okruženjem.

Doboj ima veoma dobar geostrateški položaj i nalazi se na raskrsnici svih značajnijih transportnosaobraćajnih koridora u Bosni i Hercegovini. Od granice sa Hrvatskom je udaljen svega oko 70 km, a od granice sa Srbijom oko 110 km. U krugu od 250 km nalaze se veliki potrošački i privredni centri (Beograd, Zagreb, Sarajevo, Tuzla, Banjaluka i dr.), sa kojima je Doboj dobro povezan. To omogućava dobru i laku komunikaciju za privrednike koji planiraju pokretanje poslovnih aktivnosti na području grada.

Podrška poslovnoj zajednici ogleda se kroz obezbjeđenje finansijskih sredstava za pomoć privrednicima ali i na institucionalnu podršku. Grad Doboj ima planirana sredstva u budžetu ta pomoć kreiranju novih radnih mjesta, podršku samozapošljavanju, podršku razvoju poljoprivrede, nabavku opreme i sl. Kroz vlastita sredstva ali i zajedno sa donatorskim sredstvima svake godine podstiču otvaranje više desetina radnih mjesta. Grad aktivno podržava rad Udruženja preduzetnika. Kroz rad Privrednog savjeta vrši se redovna komunikacija sa privrednicima. Na sastancima se razmatraju najznačajnija pitanja vezana za rad privrednika i sugestije i prijedlozi se uzimaju u obzir kod donošenja odluka.

U periodu implementacije preporuka koje je Evaluacioni tim dao gradskom Timu, u procesu resertifikacije grada Doboja po BFC standardu, Grad Doboj je uvažio i ispunio većinu preporuka. Na osnovu nalaza evaluacione posjete i analizom dostavljene dokumentacije, Evaluacioni tim se uvjerio da procese saradnje sa privredom, komunikaciju sa privatnim sektorom, realizaciju razvojnih projekata koji su usmjereni prema potrebama poslovnog sektora, koordinira i vodi KLER. Predstavnici privrednog sektora sa kojima su evaluatori imali priliku da razgovaraju, su istakli dobru komunikaciju sa KLER-om i konkretnu pomoć koju od KLER-a dobijaju u svom radu. Najveći napredak u ovom periodu je ostvaren kod kriterijuma 5. Postojanje analitičke osnove za podršku lokalnoj poslovnoj zajednici i privlačenje investicija, gdje je ispunjenost kriterijuma nakon kreiranja evaluacionog izvještaja iznosila 0%. Nakon ispunjavanja datih preporuka, ispunjenost iznosi 87,50%. Grad je kreirao svoj investicioni profil u skladu sa BFC standardom i on sadrži sve neophodne podatke. Grad je dostavio dokaze da raspolaže većinom baza podataka koje BFC standard propisuje. Osim navedenog, značajan napredak je ostvaren kod ispunjenja uslova iz kriterijuma 8. Praćenje dinamike lokalnog tržišta rada i aktivan odnos prema utvrđenom stanju i potrebama gdje je ispunjenost povećana sa 14% na 85,71%. Grad je dokumentovao da prati potrebe tržišta rada i da se aktivno uključuje u ovu problematiku.

Izvor: Privredna komora Republike Srpske