eDigiStars – формула за лакше запошљавање старијих особа у дигиталном свијету

eDigiStars пилот се проводи како би се проширила свијест и јавности презентовала три алата – POWERYOU, CAMPUS и LABEL.

Циљ пилот пројекта је да се повећа интерес за коришћење алата eDigiStars система за учење, прошири свијест и представи  eDigiStars POWERYOU алат представницима институција које се баве посредовањем у запошљавању и удружењима старијих од 50 година, али и  измјери утицај на информисање и мотивисање људи старијих од 50 година да учествују у дигиталној предузетничкој обуци. Пилот пројекат такође показује и како CAMPUS алат функционише у пракси и мјери утицај на побољшане дигиталних предузетничких капацитета старије генерације. Пилот активности у оквиру LABEL алата показују колико су она лица која су прошла обуку и добила сертфикат у ствари привлачна за послодавце и прикупља важне повратне информације за даље усавршавање eDigiStars система.

Пројектни партнери ангажују институције које се баве посредовањем у запошљавању на свакој територији. Циљ је да се обуче одабрани представници током специфичних једнодневних радионица које ће им помоћи да се боље упознају са потребама старије популације, као и да стекну вјештине за лакше препознавање потреба за специфичним дигиталним вјештинама својих незапослених клијената.

Обуке и курсеви су у различитим фазама, зависно од пројектних партнера – неки су већ у току, други би требало да почну врло брзо или су већ завршени.

За потребе пилот активности у оквиру POWERYOU алата, партнери су организовали низ састанака и расписали  јавни позив за сарадњу како би привукли заинтересоване стране, представнике завода за запошљавање, пружаоце јавних услуга, општина, НВО-а и приватних организација. Након тога, неки од њих су се придружили једнодневним обукама.

Што се тиче LABEL алата, већина партнера је одржала једнодневну обуку за заинтересоване представнике предузећа , након чега је услиједила припрема мини акционог плана.

Неки партнери су завршили и обилазак предузећа , а попуњено је и неколико упитника. Такође, у циљу промоције LABEL алата и прикупљања повратних информација, партнери су организовали низ билатералних састанака са менаџерима за људске ресурсе код послодаваца, као и разне онлајн радионице.

Пилот активности у оквиру CAMPUS алата су курсеви прилагођени потребама корисника. Ове активности су у различитим фазама зависно од територије и пројектних партнера.

Процес одабира пружаоца обука је завршен код већине партнера и израђен је план обуке.

Ево неких детаља о томе како су се пројектни партнери снашли у провођењу eDigiStars пилот активности по различитим земљама.

Аустрија

Постоји мало одлагање у реализацији пилот активности POWERYOU алата  како би се успоставиле везе са новом циљном групом. AMS, WAGE Network, HCM, Volkshilfe Arbeitswelt, BBRZ Reha, BFI су укључене заинтересоване стране. Када су у питању активности у оквиру CAMPUS и LABEL алата, одабранa су два модула као резултат сарадње: 1. ЕРП академија – ниво А (2 дана, 16 сати); 2. Основе сарадње/безбједност (3 дана, 24 сата). Обука је планирана за мај/јун 2022. године. Обука ће бити отворена и за запослене и за оне који траже посао, а кандидати ће бити подијељени у двије групе, по 12 учесника. Сви ће добити сертификате, а јавни позив за пријаву је већ отворен.

Република Српска/БиХ

Партнери из Републике Српске су организовали једнодневну онлајн радионицу за 20 запослених у Заводу за запошљавање Републике Српске и Агенцији Спектар Бања Лука. Позив за пријаву кандидата је завршен, а извршена је и селекција кандидата, од 34 пријаве обуку ће похађати 28 незапослених. Обука је усклађена са потребама компанија и састоји се од четири модула у трајању од 48 часова – MS Office, Менаџмент дигиталног маркетинга и друштвених мрежа, алати за комуникацију и сарадњу, ИТ безбједност и додатног модула који се односи на предузетништво. Обука ће се одржати у Бањалуци током маја 2022. године.

Бугарска

Партнери су дефинисали циљне групе за реализацију пилот обука: хотели, туристичке агенције, компаније које нуде услуге забаве, итд. Туризам је одабран као кључни сектор за Бугарску. Тестирано је 41 незапослено лице од стране НСЗ на дигиталне компетенције. Њих 20 је одобрено за даље учешће у пилот обуци. Обука се односи на дигитални маркетинг и стратегије друштвених медија за сектор туризма. Обука укључује основне и напредне концепте у маркетингу и друштвеним медијима, платформе за друштвене мреже, стратегију управљања друштвеним медијима, Google Ads оглашавање, оглашавање на друштвеним мрежама (ФБ, ИГ), публикације, практичне обуке – радионице за припрему онлајн кампања. Пројектовано је укупно 40 сати. Обука је завршена почетком априла 2022. године. Комплетна обука је снимљена и доступна је на Google drive-у.

Чешка Република

Након одређених потешкоћа изазваних Ковид кризом и техничким разлозима, 24 особе су учествовале у обуци. Обука се састојала од MS Office модула у трајању од 22 сата и модула за друштвене мреже и маркетинг који је трајао 18 сати. Као резултат пилот актинвости, након завршених обука запослило се најмање 5 људи.

Мађарска

Пилот активности су развијене заједнички од стране два пројектна партнера из Мађарске, CTRIA и Innoskart. Пилот активности су координисане на онлајн састанцима преко Zoom-а, а организована је једнодневна интензивна обука за представнике институција које се баве посредовањем у запошљавању. Израђен је мини-акциони план и организоване су посјете предузећима . Процес одабира носиоца обуке је завршен средином марта 2022. Године. План обуке је развијен и тренутно је отворен позив за пријаву. Планирано је да обука почне крајем априла. Регистрација се врши онлајн преко Innoskart платформе и тренутно се пријавило 20 људи. Обука ће обухватати сљедеће области: MS Office, опште комуникационе и САП платформе, дигиталну безбједност и општу промjена става старијих од 50 година пошто је то био главни захтјев послодаваца.

Румунија

У Румунији ACTA и Romarketing раде заједно на реализацији активности у оквиру провођења пилот обука, а кључни актери су директно контактирани да комуницирају и промовишу отворени позив. Ангажовано је 41 лице старије од 50 година, а 25 представника агенција за запошљавање је обучено кроз радионицу у оквиру POWERYOU алата. 37 % ангажованих је незапослено, 19 % су пензионери, а 7 % су предузетници. Обука је одржана од 28. марта  до 11. априла 2022. године у хибридној форми. Обука се састоји од MS Office модула и модула који се односи на алате за комуникацију и сарадњу. У оквиру ЛАБЕЛ алата организоване су 2 онлајн радионице за 17 представника предузећа , међу којима су генерални менаџери, менаџери постројења, инжењерски менаџери и представници сектора за људске ресурсе.

 Словенија

Пројектни партнери су почели са мини-акционим планом и интервјуима менаџера и експерата у комбинацији са упитницима за менаџере и стручњаке. Прикупљено је 25 упитника за даљу анализу. Организоване су 2 радионице са 33 укључена учесника/заинтересоване стране. Запослени су такође укључени у реализацију пилот активности. Радионице су организоване по ИКИГАИ методологији. Тренутно је у току процедура избора пружаоца обуке. Учесницима ће бити понуђена 4 модула: MS Office, дигитални маркетинг и друштвени медији, комуникациони и колаборативни алати и ИТ безбједност. Обука ће почети у мају 2022. године, а учесници ће моћи да изаберу модул који желе.

Пројектни партнери сусрели су се са неколико изазова приликом провођења пилот активности: тешко је промијенити став уопште у случају јавних организација, регрутовање учесника и добијање повратних информација од предузећа.

Наши партнери на пројекту су: Innskart Business Development Nonprofit Ltd. – INNOSKART, Централна подунавска регионална агенција за иновације – CTRIA, Фондација за унапређење могућности запошљавања – PRIZMA, Општина Марибор – MOM, Пословна агенција One Stop Shop – BAA, Бугарска привредна комора – BIA, Пословна агенција Горње Аустрије – BIZUP, Дистрикт града Праг 9 – MP9, DEX Иновативни Центар – DEXIC, Ивано-Франкивск Национални технички универзитет за нафту и гас – IFNTUOG, Европски центар за социјално-професионалну интеграцију – ACTA, Romarketing S.R.L. – RO, Завод за запошљавање – NEA, Развојна агенција Републике Српске – РАРС.

Наши придружени партнери су: Ивано-Франкивск градски центар за запошљавање, Центар за стручно оспособљавање, Координациони центар за одржавање радне способности – WAGE, Завод за запошљавање Словеније, подручна јединица Марибор и Невладина организација Плус 50.

Website: http://www.interreg-danube.eu/edigistars

Facebook: https://www.facebook.com/edigistarsinterreg

Twitter: https://twitter.com/edigistars