Фоча: Јавни позив о додјели сјеменског материјала

На основу споразума између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, Јединице за координацију пољопривредних пројеката и општине Фоча, начелник општине Милан Вукадиновић расписао је јавни позив о додјели сјеменског материјала за прољећну сјетву за 2022. годину.

Право учешћа имају незапослене особе, социјално и материјално угрожене особе са подручја општине Фоча које посједују властито пољопривредно земљиште или  њихови ужи чланови породице као и земљиште узето под закуп.

Подносилац захтјева треба да има стално мјесто боравишта ван градске зоне, на територији општине Фоча и да је власник пољопривредног земљишта (или члан уже породице) погодног за сјетву или да има овјерен уговор о закупу пољопривредног земљишта. Да укупна мјесечна примања домаћинства не прелазе 300 КМ или да мјесечна примања не прелазе 150 КМ по члану домаћинства.

За пријаву је потребно је доставити сљедећу документацију:

 1. попуњен пријавни образац,
  2. копију личне карте,
  3. кућну листу,
  4. доказ о незапослености пунољетних чланова домаћинства- увјерење издато од Завода за запошљавање, Бироа у Фочи,
  5. потврду о висини примања запослених чланова домаћинства (за пензионере последњи чек пензије или потврду издату од банке),
 2. копију посједовног листа  или  пореско рјешење ( не старије од двије године).


Поред обавезне документације
, подносилац захтјева може да приложи и додатну документацију уколико жели да оствари предност на основу припадности одређеној категорији:

 1. да се подносилац захтјева налази на евидеденцији Центра за социјални рад минимално двије године,
 2. да је самохрани родитељ.

Уколико подносилац захјева испуњава неки од додатних услова, потребно је да достави доказ – потврду којом доказује да испуњава додатни услов.

Захтјев са потребном документацијом доставља се  у шалтер-салу општине Фоча или у општинску канцеларију број 21.

Рок за подношење захтјева је 15 дана од дана објављивања јавног позива у средствима јавног информисања општине Фоча (Радио Фоча), веб страници општине Фоча, те на огласној табли општине Фоча.

Пријавни образац

Извор: Општина Фоча