Фоча: Проширење права на новчане подстицаје у пољопривреди

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности Општине Фоча обавјештава пољопривредне произвођаче са подручја општине Фоча да ускоро ступа на снагу ,, Правилник о измјенама и допунама Правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја пољопривредне производње у 2021. години”.

Предвиђеним  измјенама биће отворен позив за пољопривредна газдинства која не остварују права по другим основима као ,,подршка за иницијални развој недовољно развијених газдинстава из области сточарства до стицања услова за остваривање права на подстицаје у сточарству .

Средства подстицаја за подршку за иницијални развој недовољно развијених пољопривредних газдинстава могу се користити искључиво за повећање капацитета сточног фонда пољопривредног газдинства. Циљ измјена Правилника је  оснаживање сеоског газдинства за стицање услова за остваривања неког од права на подстицај из Правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја пољопривредне производње које сваке године расписују Општина Фоча и Министарство пољопривреде , шумарства и водопривреде РС.

Право на подстицајна средства из ,, Правилника о измјенама и допунама Правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја пољопривредне производње у 2021. години приоритетно остварују демобилисани, незапослени борци, ратни војни инвалиди и породице погинулих бораца

  • За остваривање права корисник подноси:
  • Копију личне карте,
  • Копију посједовног листа или пореско рјешење или уговор о закупу земљишта,
  • Кућну листу
  • Потврду о мјесечним примањима свих чланова породичног домаћинства
  • Рјешење надлежног органа којим је утврђен статус борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.

Највећи износ по једном основу може бити до 2.000,00 КМ.

Захтјев и документацију прописану овим правилником подносе се у шалтер сали у Општини Фоча.

Стручна помоћ у вези са подношењем захтјева може се добити у Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности.

Захтјев мора садржавати овјерену изјаву о тачности података и прихватању одговорности.

Захтјеви се подносе најкасније до 30.11.2021. године .

Извор: Општина Фоча