Гацко: Јавни позив за додјелу субвенција у пољопривреди

Начелник општине Гацко расписује Јавни позив за додјелу субвенција у пољопривреди за 2022. годину.

Како стоји у тексту јавног позива, Општина Гацко ће за 2022. годину додјељивати субвенције свим пољопривредним произвођачима који буду испуњавали услове прописане Правилником о додјели субвенција у пољопривреди.

Исплата подстицајних средстава ће се вршити посредством Опште земљорадничке задруге на текуће рачуне, односно жиро рачуне корисника кад Начелник на основу записника о чињеничном стању комисије за утврђивање испуњености услова за додјелу субвенција у пољопривреди, рјешењем одобри исплату новчаних подстицаја корисницима.

Више детаља о позиву можете погледати ОВДЈЕ.