Gacko: Opština subvencionira poljoprivrednike

Opština Gacko će i za 2020. godinu dodjeljivati subvencije svim poljoprivrednim proizvođačima koji budu ispunjavali uslove propisane Pravilnikom o dodjeli subvencija u poljoprivredi.

Subvencije će se dodjeljivati u stočarskoj proizvodnji, voćarskoj proizvodnji, za kapitalna ulaganja i sufinansiranje premije osiguranja.

Pravo na subvencije u stočarskoj proizvodnji imaju poljoprivredni proizvođači:

u uzgoju krava – poljoprivredni proizvođači koji posdjeduju najmanje 5 muznih grla;

za tov junadi – poljoprivredni proizvođači koji imaju najmanje 8  junadi u tovu sa minimalnom ulaznom težinom od 250 kg;

u proizvodnji svinjskog mesa – poljoprivredni proizvođači koji posjeduju krmače prasilje ili suprasne nazimice i to minimalno 10  sa minimalnom težinom nazimica 70 kg. i 100 kg. krmača prasilja;

u uzgoju ovaca – poljoprivredni proizvođači koji prijave uzgoj ovaca i koza u minimalnom broju od 50 velikih grla u stadu;

u peradarskoj proizvodnji – poljoprivredni proizvođači koji imaju organizovanu proizvodnju konzumnih jaja, minimalan broj koka nosilja je 500;

u proizvodnji meda – poljoprivredni proizvođači koji posjeduju najmanje 30 pčelinjih društava i koji su upisani u evidenciju pčelara.

Pravo na subvencije u voćarskoj proizvodnji imaju poljoprivredni proizvođači za podizanje novih i održavanje postojećih zasada voća. Minimalan broj sadnica je 500 komada.

Pravo na subvencije za kapitalna ulaganja imaju poljoprivredni proizvođači za adaptaciju postojećih i izgradnju novih objekata smještajnog kapaciteta za stočarsku proizvodnju, koji u tekućoj godini izvrše ulaganja za navedenu namjenu minimalno 5.000,00 KM.

Pravo na sufinansiranje premije osiguranja imaju korisnici koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom i koji u toku godine izvrše osiguranje svoje stoke.

Jedno poljoprivredno domaćinstvo može ostvariti pravo na tekući podsticaj samo po jednom osnovu, a maksimalan iznos podsticaja je 2.000,00 KM.

Da bi ostvarili pravo na subvencije za 2020. godinu, poljoprivredni proizvođači su obavezni da podnesu zahtjeve sa potrebnom dokumentacijom Opštoj Zemljoradničkoj Zadruzi Gacko.

Zahtjevi će se podnositi svakim radnim danom u periodu od 05. do 25. novembra tekuće godine.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Zadruzi na broj telefona: 059/472-331.

Napominjemo da se svi podnosioci zahtjeva, moraju pridržavati propisanih epidemioloških mjera u  cilju sprečavanja širenja virusa COVID-19.

Izvor: Opština Gacko