Градишка: Контрола истицања реклама

Комунална полиција Општинске управе општине Градишка у наредном периоду интензивираће рад над истицањем реклама и рекламних натписа у складу са одредбама Закона о комуналној полицији и Одлуке о уређењу простора и грађењу.
Позивају се сва привредна друштва, друга правна лица, предузетници и физичка лица да прибаве одговарајућу документацију/Рјешење о постављању од надлежног органа или локацијски услови/ за постављање билборда, самостојећих рекламних паноа, рекламних натписа и слично, уколико исту не посједују.
Сви субјекти, који су престали са обављањем дјелатности или немају интереса за даљим рекламирањем или оглашавањем, дужни су да уклоне билборде, самостојеће рекламне паное, рекламне натписе и слично.

Извор: Општина Брод