Gradiška: Nova obuka u oblasti identifikacije, pripreme i provođenja razvojnih projekata

U Gradišci je danas počeo novi ciklus obuke o oblasti identifikacije, pripreme i provođenja razvojnih projekata koji realizuje Razvojna agencija Republike Srpske u saradnji sa Gradom Gradiška.

Znanja iz oblasti upravljanja projektnim ciklusom naredna četiri dana sticaće 29 predstavnika lokalne samouprave, lokalne razvojne agencije i drugih lokalnih institucija i organizacija sa područja Gradiške i Srpca.

Krajnji cilj obuke je jačanje kapaciteta zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave i lokalnim razvojnim agencijama, institucijama, javnim preduzećima i nevladinim organizacijama koji se bave ekonomskim razvojem u oblasti identifikacije, pripreme i provođenja razvojnih projekata.

Učesnici, kroz rad u grupama, na konkretnim projektima uče kako da pripreme projektne prijedloge prema pristupu logičke matrice koja predstavlja najrasprostranjeniju metodu koju primjenjuju međunarodne donatorske institucije.

Razvojna agencija Republike Srpske u proteklih osam godina organizovala je 35 ciklusa obuke za predstavnike 55 jedinica lokalne samouprave koju je prošlo više od 600 zaposlenih.