Градишка: Подстицај за штету на воћу

Општина Градишка саопштила је да право на подстицајна средства за надокнаду штете од мраза настале у 2016. години имају произвођачи воћа за површине воћних засада оштећене мразом, а за које је у Регистру пријављено коришћење у 2016. години.
Подстицајна средства пољопривредни произвођачи остварују по јединици површине у односу на степен насталог оштећења, а у складу са Планом коришћења средстава и инструкцијом о начину обрачуна коју доноси Министар.
Подстицајна средства се одобравају само за површине воћних засада за које је процијењен степен оштећења 50% и већи.
Право на подстицајна средства произвођачи остварују на основу захтјева, уз који прилажу записник о процјени штете од мраза.
Захтјев за исплату подстицајних средстава подноси се на шалтеру број 8, у шалтер сали Општинске управе Градишка најкасније до 31. октобра текуће године.

Све додатне информације могу се добити у шалтер сали Општинске управе Градишка на шалтеру број 8 или путем телефона 051/810-408 и 051/810-344.

Извор: Општина Градишка