Gradiška: Uspješno završena obuka u oblasti pripreme i provođenja razvojnih projekata

Razvojna agencija Republike Srpske u saradnji sa Gradom Gradiška organizovala je od 2. do 4. decembra 2020. godine obuku u oblasti pripreme i provođenja razvojnih projekata za 15 polaznika, predstavnika gradske uprave, Razvojne agencije Gradiška i gradskih komunalnih preduzeća „Vodovod“ i „Gradska čistoća“. Ovo je 21. cilus obuke koje Razvojna agencija Republike Srpske kontinuirano provodi od 2015. godine. Obuku je do sada završilo 377 polaznika iz 49 lokalnih zajednica.

Cilj obuke je da se predstavnici javnih institucija osposobe da identifikuju i pripreme razvojne projekte prema metodologiji koju zahtijeva najveći broj međunarodnih donatora i domaćih institucija. Kroz rad u grupama, polaznici identifikuju konkrente projektne prijedloge, za koje razrađuju  osnovne elemente, prije svega logičku matricu, plan i raspored aktivnosti, okvirni budžet projekta, da bi na kraju obuke bili osposobljeni da rade na njegovom  daljem razvoju do pune projektne forme.

Prema anketi koju je sprovela Agencija, 14 projektnih prijedloga na kojima su polaznici radili tokom obuka koje su realizovane tokom 2018. i 2019. godine obezbijedilo je sredstva za finansiranje. Vrijednost ovih projekata je oko 7,8 miliona KM.