Istočna Ilidža: Gradi se saobraćajnica u industrijskoj zoni

U opštini Istočna Ilidža danas je potpisan Ugovor o izvođenju radova na izgradnji ulice u industrijskoj zoni „Muljište“ u naselju Krupac. Ugovor su potpisali direktor „GP Put-a“ Miloš Glogovac i načelnik opštine Istočna Ilidža, Marinko Božović.
Ukupna dužina ulice je 372m, a širina 6m sa pješačkom stazom širine 1,80m i sa urađenim kišnim kolektorom.
Sredstva za realizaciju ovog projekta obezbijeđena su iz budžeta opštine Istočna Ilidža u iznosu od 269.758,69 KM, a rok za izvođenje radova je 50 (pedeset) radnih dana od dana uvođenja u posao.
U ovom djelu poslovne zone Krupac već se nalazi preduzeće „Eko-Željeznica“, Mlijekoprodukt iz Kozarskae Dubice, Ilidžaputevi d.o.o, „Arizona Kompani“d.o.o, Foboluh d.o.o, MIS d.o.o, ROFIH d.o.o, Stanković mesara, „GP Put“a.d, Gilje – GAS, SAS PETROL i Madnić PETROL. Sa izgradnjom svog poslovnog objekta je krenulo preduzeće „Krajina klas“ – pekare Manja i betonska baza cementare Lukavac.

Izvor: Opština Istočna Ilidža