Источно Ново Сарајево: Општина укинула таксу за регистрацију предузетничке дјелатности

Општина Источно Ново Сарајево презентовала је резултате пројекта побољшања пословног окружења на локалном нивоу у БиХ (LIFE), који проводи Групација Свјетске банке у сарадњи са амбасадом Велике Британије у БиХ, с циљем повећања конкурентности и привлачења већег броја инвеститора у општини Источно Ново Сарајево.
Најзначајније новине проведених реформи јесу потпуно укидање таксе за регистрацију предузетничке дјелатности, те успостављање Е-регистра  који садржи податке о свим административним поступцима општинске управе, ажурне листе доступних општинских подстицаја, обрасце и упуте за подношење захтјева, рокове за њихово рјешавање са износима административних накнада, што ће повећати правну сигурност и транспарентност у раду свих служби општинске управе.
Такође, презентован је и инвестициони профил општине са фокусом на конкретне инвестицијске локације, секторе и остале потенцијале и конкурентске предности за инвестирање, успостављени Привредни савјет и Програм постинвестиционе подршке инвеститорима.
Уведен је једношалтерски систем из области грађења. Смањен је број корака у прибављању свих докумената потребних за покретање посла, јер ће убудуће Општина Источно Ново Сарајево, у име инвеститора, прикупљати сагласности и дозволе које издају друга надлежна одјељења.
На овај начинстворен је бољи амбијент за привредни раст, ојачана конкурентност ове локалне заједнице што би требало довести до повећања привредних активности и привлачења нових инвестиција.

Извор: Општина Источно Ново Сарајево