Istočno Sarajevo: Grad dobio pristup Centralnom registru preduzetnika

Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske omogućilo je Gradskoj upravi Istočno Sarajevo pristup Jedinstvenom informacionom sistemu za registraciju poslovnih subjekata u Republici Srpskoj, odnosno Centralnom registru preduzetnika.

Ovim je Gradska uprava Istočno Sarajevo, zahvaljujući saradnji sa Ministarstvom, po prvi put dobila pristup evidenciji o svim registrovanim samostalnim preduzetnicima na području grada, što je od izuzetne važnosti za podršku privredi u Istočnom Sarajevu i kreiranje politika u ovoj oblasti.

Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti Grada Istočno Sarajevo nikada do sada nije imalo pristup ovoj evidenciji, a samim tim ni uvid u stvarno stanje kada je riječ o privrednim subjektima u Istočnom Sarajevu i njihovom poslovanju.

Pristup je omogućen za dva zaposlena putem kartica za prijavljivanje na aplikaciju i vrši se korištenjem dobijenih šifara. Podaci koje nudi baza preduzetnika su poslovno ime, registarski broj, JIB, šifra pretežne djelatnosti, datum registracije i vlasnik. Moguća je pretraga baze po statusu subjekta i šiframa djelatnosti.

Na osnovu ovih podataka Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti Grada Istočno Sarajevo biće u mogućnosti da radi detaljne analize koje će pomoći u kreiranju programa podrške privredi u Istočnom Sarajevu.

Cilj Gradske uprave Istočno Sarajevo je da ima evidenciju svih privrednih subjekata na području grada, zbog čega će Poreskoj upravi Republike Srpske podnijeti zahtjev o pristupu podacima kada je riječ o privrednim subjektima koji su registrovani kao društvo sa ograničenom odgovornošću i akcionarsko društvo.

Izvor: Grad Istočno Sarajevo