„Изградња дигиталних предузетничких капацитета код старијих особа кроз иновативне тренинг системе“ – eDigiStars