Jahorina: Usaglašena finalna verzija nacrta Zakona o društvenom preduzetništvu Republike Srpske

Predstavnici ministarstava privrede i preduzetništva Republike Srpske, uz podršku projekta „Doprinos organizacija civilnog društva razvoju socijalnog preduzetništva”, organizovali su radionicu na kojoj je usaglašena finalna verzija nacrta Zakona o društvenom preduzetništvu Republike Srpske.

Na radionici koja je, od 09.07. do 10.07. održana u hotelu Termag na Jahorini, učestovali su predstavnici ministarstava Vlade Republike Srpske, Privredne komore Republike Srpske i Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske.

Ministarstavo privrede i preduzetništva Republike Srpske razmotrilo je sve sugestije i prijedloge koje su iznijeli učesnici prezentacija na kojoj je predstavljen nacrt Zakona o društvenom preduzetništvu Republike Srpske.

Podsjetimo, Ministarstvo privrede i preduzetništva održalo je dvije prezentacije nacrta Zakona i to u Istočnom Sarajevu, 02.07.2020. godine i Banjoj Luci, 03.07.2020. godine.

Prezentacije su realizovane u okviru projekta „Doprinos organizacija civilnog društva razvoju socijalnog preduzetništva”, koji finansira EU, a u partnerstvu sa „Fondacijom lokalne demokratije” iz Sarajeva i Fondacijom „Lara” iz Bijeljine.