Konkurs za učešće na 24. međunarodnoj izložbi ideja, inovacija i stvaralaštva “INOST MLADIH 2022”

Savez inovatora Republike Srpske i Udruženje inovatora grada Banja Luka organizuju 24. Međunarodnu izložbu ideja, inovacija i stvaralaštva “INOST MLADIH 2022”, a pod pokroviteljstvom Vlade Republike Srpske i Grada Banja Luka.

Izložba će se održati od 20. do 22. aprila 2022. godine u Domu omladine Banja Luka.

Ovu 24 po redu izložbu organizujemo i posvećujemo 22. aprilu – Danu Grada Banja Luke, i 21. novembru Danu oslobođenja Banja Luke u Velikom ratu. Moto izložbe je:
“Iskažite vašu inventivnost i efikasnost”

TEME -ZA ŠKOLE:

  • 1. AUTOMATIKA (modeli u funkciji)
  • 2. INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE
    • 2.1. Aplikacije
    • 2.2. Prezentacije
    • 2.3. Primjena u obrazovanju
  • 3. SLOBODNA TEMA (industrijski dizajn, rješenja žigova roba i usluga, likovni i foto radovi – iz oblasti ekologije, suveniri, neobjavljeni maturski/diplomski ili stručni radovi, marketing planovi, biznis planovi, kratkometažni film, prezentacije i animacije svojih ideja i inovacija itd.)

Na izložbi će biti predstavljeni radovi inovatora (iz udruženja, saveza, asocijacija i pojedinaca), učenika – po temama za škole, studenata i nastavnika iz Republike Srpske (BiH), susjednih i drugih zemalja.

Maksimalni broj autora po jednom radu je tri autora.

Za najuspješnije radove, autore, mentore, škole i udruženja predviđena su priznanja (standardna i specijalna), kao i posebne nagrade.

Eksponati koji se izlažu po drugi put ne ulaze u konkurenciju za nagrade.

U toku izložbe 21.04.2022. održaće se i Okrugli sto na temu Inovacije u obrazovanju.

Prijave za učešće na izložbi i okruglom stolu preuzeti sa sajta Saveza inovatora RS (www.savezinovatorars.org). Prijave dostaviti elektronski do 05. aprila 2022., a radove na CD/USB na adresu Saveza inovatora RS do istog datuma.

Radove (postere i eksponate) dostaviti u Dom omladine Banja Luka 18. aprila 2022. (12,00-19,00 č).