Костајница: Настављени позитивни трендови у привреди