Костајница: Настављени позитивни трендови у привреди

Према подацима о привредним кретањима за првих шест мјесеци 2016. годину које је објавила Привредна комора Републике Српске, привредни субјекти са подручја општине Костајница су наставили са позитивним привредним кретањима.
Извоз привредних субјеката са подручја општине Костајница у првој половини 2016. године наставио је да расте, те је у односу на  исти период 2015. године увећан за 44,5%,  док је увоз порастао за 8%.
Такође, укупан обим робне размјене је порастао за 29%, а учешће извоза привредника из општине Костајница у укупном извозу Републике Српске је 1%.