Котор Варош: Јавни позив за кориштење буџетских средстава за самозапошљавање

Предмет Јавног позива је додјела планираних средстава у буџету општине Котор Варош за 2022. годину, економски код 415200-Подршка предузетништву, у износу од 5.000 КМ.

Право на додјелу буџетских средстава остварују незапослена физичка лица која планирају самозапошљавање у области услужне дјелатности за поправке обуће и производа од коже, с тим да додијељена буџетска средства користе за набавку неопходних машина и остале опреме за рад.

Услов је да је корисник на евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске.

Потребна документација: пријава на Јавни позив, увјерење Завода за запошљавање Републике Српске да је корисник незапослен и изјава да ће дјелатност бити регистрована након одобрења средстава.

Рок за пријаву на Јавни позив је 15 дана од дана објављивања на веб сајту и огласној табли општине Котор Варош.

Детаљније информације можете пронаћи на овом линку.

Извор: Општина Котор Варош