Kotor Varoš: Nastavak saradnje sa fondacijom “Mozaik”

Načelnik opštine Kotor Varoš Zdenko Sakan i direktor Fondacije “Mozaik” Željko Pauković potpisali su danas dvogodišnji ugovor o realizaciji projekata Omladinske banke u vrijednosti od 34.000 KM. Fondacija “Mozaik” će u naredne dvije godine obezbijediti 24.000 KM, dok će učešće opštine Kotor Varoš u realizaciji projekata Omladinske banke biti 10.000 KM. Prema riječima načelnika opštine Zdenka Sakana, ovo je nastavak uspješne saradnje sa Fondacijom “Mozaik”, koja traje pune četiri godine.
– Potpisali smo ugovor o saradnji na dvije godine, a naš prevashodni cilj jeste da se realizacijom određenih projekata i edukacijom poveća učešće mladih u razvoju lokalne zajednice – naglasio je Sakan. Mladi ljudi u opštini Kotor Varoš imaće priliku da nakon uspješno realizovanih projekata kandiduju svoje ideje za razvoj biznisa.
Direktor Fondacije “Mozaik” Željko Pauković kaže da je program Omladinske banke proširen dodatnim edukacijama, koje pružaju priliku mladim ljudima da steknu preduzetničke vještine.
– Oni koji iskažu preduzetnički potencijal imaće mogućnost da razviju svoje biznis ideje, a oni najuspješniji biće podržani u osnivanju vlastitog društvenog biznisa – istakao je Pauković. Do 2025. godine Fondacija “Mozaik” u BiH planira da obezbijedi edukaciju za 50.000 mladih ljudi u društvenom preduzetništvu, da podrži 1.500 društvenih projekata mladih i da omogući za 500 preduzetnika da započnu vlastiti društveni biznis.

Izvor: Opština Kotor Varoš