LABEL – сертификација дигиталних вјештина за старије особе

Сви се можемо сложити да дигитална писменост доноси безброј користи за наш лични и професионални живот. Нажалост, људи који не посједују дигиталне вјештине, посебно старија генерација (50+), тешко се сналазе у руковању новим технологијама и због тога често остају у незавидном положају када су у питању могућности дигиталног свијета.

Пројекат „Изградња дигиталних предузетничких капацитета код старијих особа кроз иновативне тренинг системе“ – eDigiStars, суфинансиран из средстава ЕУ у оквиру Дунавског транснационалног програма, окупља партнере из 8 земаља који ће ојачати дигиталне вјештине код особа старијих од 50 година. Пројекат има за циљ развој одрживих екосистема који успјешно претвара старије раднике у дигиталне предузетнике, помажући им да стекну жељене вјештине, али и предузећима да остану конкурентна.

Пројекат обухвата 19 партнера у 8 подунавских земаља – Аустрији, Босни и Херцеговини/Републици Српској, Бугарској, Чешкој, Мађарској, Румунији, Словенији иУкрајини.

eDigiStars се темељи на професионалној сарадњи – развојних агенција, организација за стручно оспособљавање и обуку одраслих, завода за запошљавање, невладиних организација, локалних самоуправа, привредних комора, организација за привредни и економски развој и угрожених циљних група које раде заједно како би осигурали успјех.

Важан дио пројекта представља развој три алата, који ће играти кључну улогу у процесу креирања нових прилика за самозапошљавање старијих у дигиталној области.

Први алат POWERYOU оснажиће старије особе за дигитално самозапошљавање, други CAMPUS, ће прилагодити релевантне курсеве за старије њиховим специфичним потребама, док ће LABEL алат  сертификовати оне старијe особе које покажу очекивани ниво дигиталних вјештина. Током посебних састанака и радионица, који су се одржавали онлајн, због пандемије узроковане вирусом корона, пројектни партнери су дискутовали о развоју алата, користећи различите методе за интерактивни рад у групама. LABEL показује како изградити повјерење и послодавцима доказати компетентност старијих људи.

Опис алата обухвата фазе његовог настанка, одрживост током времена, критеријуме квалитета, као и његову финансијску одрживост, промоцију и оглашавање. У ту сврху потребно је проучити могућности финансирања одговарајуће територије, успоставити везу са заинтересованим странама и сврсисходну промоцију eDigiStars пројекта.

Блиска сарадња са пословним субјектима и информисање о њиховим захтјевима, као и редован дијалог између партнера и заинтересованих страна – предузећа, фирми, политичара, пружаоца обуке, завода за запошљавање и других – су од суштинског значаја за квалитетну обуку и сертификацију.

Процес и провођење акредитације за независни и признати сертификат није изводљив у оквиру пројекта. Због тога је битна блиска сарадња са висококвалитетним образовним партнером који је препознат на тржишту сваке територије.

Алат LABEL намијењен је учесницима који интензивно раде са индустријом или их представљају, нпр. привредне коморе, удружења и друге институције за подршку пословању. Уз помоћ овог алата биће постигнута два циља: прво, учесницима eDigiStars пројекта биће издати широко признати сертификати. Друго, успоставиће се повјерење у већ преквалификовану циљну групу 50+ (укупно 120 људи) као вриједне учеснике у дигитализованом радном окружењу.

Пилот програми сва три eDigiStars алата ће ширити информације о њима, демонстрирати на лицу мјеста међу различитим заводима за запошљавање и осталим учесницима у процесу како они раде, проучаваће како информисати и мотивисати незапослене старије од 50 година да учествују у дигиталном предузетништву обука.

Такође, пилот програми имају за циљ обавјештење да су људи старији од 50 година, са eDigiStars сертификатом кроз LABEL алат, привлачни за запошљавање.

Развој алата садржи и практичне савјете: како анализирати огласе за посао у дигиталној области, разумјети тренутну ситуацију на тржишту и специфичне потребе предузећа, да би се направила директна веза између предузећа и пружаоца обуке с циљем превазилажења разлике у вјештинама између предузећа и полазника, савјет је да се потраже велике, иновативне компаније у којима постоји критичка процјена обуке оријентисане на потражњу.

Рад са малим и средњим предузећима такође нуди различите предности: на основу њихових специфичних пословних потреба, многи од њих нису задовољни обуком која је доступна на тржишту и траже специјализовану обуку. У овом случају, eDigiStars систем им може бити посебно користан.

Пројектни тим има један заједнички циљ, а то је подржати људе старије од 50 година да остану активни и осигурати да друштво Дунавске макрорегије има користи од њихове снаге и талента.

Развојна агенција Републике Српске је једини партнер у пројекту из Босне и Херцеговине. Предвиђено вријеме трајања пројекта је 30 мјесеци, провођење пројекта почело је 01. јула 2020 године.