Лакташи: На продају земљиште у пословној зони Александровац

Општина Лакташи ја расписала оглас о продаји грађевинског земљишта površine 7.020 m2. Парцела која је предмет продаје налази се у IV зони грађевинског земљишта.

Како се наводи у тексту огласа, право учешће на усменом јавном надметању – лицитацији имају правна/физичка лица регистрована/пријављена у БиХ која могу имати у својини производно-пословни објекат чија је изградња предвиђена планским актом на земљишту које се продаје, те која су положила кауцију.

Пријаве за учешће на усменом јавном надметању – лицитацији подносе се на прописаном обрасцу, који се може добити у пријемној канцеларији општинске управе (бр. 9 у приземљу) или na web страници www.opstina-laktasi.com.

Пријаве са наведеним прилозима могу се поднијети лично у затвореној коверти или путем поште препорученом пошиљком на адресу општине Лакташи, ул. Карађорђева бр.56 Лакташи са назнаком “Пријава за учешће на усменом јавном надметању – лицитацији за Пословну зону Александровац – не отварај”.

Усмено јавно надметање – лицитацију провешће Комисија за провођење јавног надметања 23. децембра 2021. године са почетком у 13 часова у сали за састанке зграде општинске управе – I спрат.

Заинтересована лица могу извршити увид у стање непокретности и документацију о непокретности, која се продаје те добити тражене информације у згради Општине Лакташи, други спрат, канцеларија број 41, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања огласа. За више детаља погледајте ОВДЈЕ.

Извор: ba.ekapija.com