Mrkonjić Grad: Jačanje konkurentnosti lokalnog turizma

U Mrkonjić Gradu zvanično je predstavljen projekat “Zelena destinacija u dolini gornjeg toka Sane i Plive” kojim će se u cilju povećanja konkurentnosti lokalnog turizma, uz kreiranje novih turističkih paketa i njihovu promociju na međunarodnom planu, duž rute Via Dinarica razviti nova eko-turistička destinacija na otvorenom.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 240.000 eura, od čega je Evropska unija u okviru projekta EU4Business izdvojila 192.000 eura bespovratnih sredstava, a provodiće se u periodu od juna 2020. godine do novembra 2021. godine.

Projekat “Zelena destinacija u dolini gornjeg toka Sane i Plive” doprinosi jednom od glavnih razvojnih kompromisa, potrebi za ekonomskim rastom i očuvanjem prirodnih resursa. Ambicija projekta je stvaranje atraktivne destinacije na ruti Via Dinarice i kreiranje kapaciteta koje zajednica može nastaviti razvijati u godinama koje dolaze.

„Dugoročni razvojni cilj koji želimo postići je održivost našeg regiona pružanjem novih mogućnosti za zapošljavanje i ostvarivanje dodatnog prihoda. Projektom će biti obuhvaćena  valorizacija krajolika, uz razvijanje infrastrukture manjih razmjera na tri mikro lokacije – uređenje kanjona Korane, penjalište Pecka i interaktivno igralište u selu Pecka, kao i GPS mapiranje biciklističkih i pješačkih staza, s ciljem povezivanja funkcionalnog turističkog sadržaja i doživljaja u prirodi“ rekla je načelnica Opštine Mrkonjić Grad, Divna Aničić.

Projekat provodi Opština Mrkonjić Grad (kao vodeći implementator), zajedno sa partnerima UG Centar za životnu sredinu, kompanijom Advantis Konsalting i kompanijom Zepter Passport. Implementiraće se na području opština Mrkonjić Grad, Šipovo i Ribnik. Krajnji korisnici su mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnici, sa fokusom na mlade i žene iz ruralnih područja.

S ciljem jačanja ekonomije BiH, EU4Business projekat Evropske unije podstiče razvoj preduzetništva, izvozno orijentisanih sektora, turizma i poljoprivrede, kao i ruralni razvoj. Projekat je vrijedan 16,1 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija u iznosu od 15 miliona eura bespovratnih sredstava i Savezna Republika Njemačka u iznosu od 1,1 milion eura. Projekat zajednički provode GIZ, ILO i UNDP od aprila 2018. godine do marta 2022. godine.

EU4Business je dio programa Lokalne razvojne strategije – Programa lokalne samouprave i ekonomskog razvoja u BiH, koje podržava Federalno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) SR Njemačke.

Izvor: Opština Mrkonjić Grad