Mrkonjić Grad: Javni poziv – podrška samozapošljavanju nezaposlenih lica

Agencija za privredni razvoj opštine Mrkonjić Grad objavila je Javni poziv za dodjelu podsticajnih sredstava iz programa samozapošljavanja nezaposlenih lica. Iznos podsticajnih sredstva po jednom programu samozapošljavanja je 5.000,00KM.

Pravo na korištenje sredstava imaju lica koja ispunjavaju sljedeće uslove:

–              Imaju prebivalište na području opštine Mrkonjić Grad (najmanje godinu dana od dana podnošenja zahtjeva),

–              Nalaze se na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS- Biro Mrkonjić Grad,

–              Imaju izmirene obaveze prema Poreskoj upravi i Opštini Mrkonjić Grad.

Zahtjev za podsticajna sredstva se podnosi u Agenciji za privredni razvoj opštine Mrkonjić Grad, ulica Svetog Save (Kulturni centar).

Poziv ostaje otvoren do 30.06.2023. godine, odnosno do utroška sredstava.

Svi zainteresovani detaljnije informacije mogu dobiti u prostorijama Agencije ili na telefon broj: 050/214-257.

Javni poziv pogledajte ovdje.