Нови Град: Јавни позив за додјелу новчаних подстицаја за мала и средња предузећа

Програм додјеле новчаних подстицаја за подршку сектору малих и средњих предузећа (МСП) спроводи Општина Нови Град, на основу Правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за уапређење пословања малих и средњих предузећа.

ЦиЉ додјеле подстицајних средстава за унапређење пословања МСП-а  је давање подршке пројектима привредних друштава и предузетника, ради повећања продуктивности и јачања конкурентности.

Право подношења пријаве на Јавни позив, у оквиру регистроване дјелатности, односно у складу са условима и критеријумима, имају привредни субјекти који имају статус МСП-а, а то су привредна друштва, друга правна лица и предузетници.

Предмет додјеле подстицајних средстава је пројекат који привредни субјекти пријавЉују на Јавни позив на одговарајућем обрасцу а који обухвата активности које су почеле у току календарске године у којој се расписује јавни позив за додјелу подстицаја и окончавају се најкасније до краја текуће календарске године.

ПрихватЉива су сва улагања у производну опрему, машине и/или алате неопходне за производни процес, код трошкова насталих од 01.01. до 31.12. текуће календарске године.

Према степену завршености пројекти могу бити:

  • Реализован (завршени пројекат) подразумјева да су пројектне активности завршене до дана подношења пријаве на јавни позив;
  • Пројекат чија је реализација у току, који подразумјева да су пројектне активности почеле, али нису завршене до дана подношења пријаве на јавни позив;
  • Нови пројекат, који подразумјева да пројектне активности нису почеле до дана подношења пријаве на јавни позив.

Корисници могу аплицирати само са једним пројектом.

Подносилац пријаве мора да испуњава сЉедеће услове:

  • да има пословно сједиште на подручју општине Нови Град,
  • да на дан расписивања јавног позива има најмање три запослена радника, укЉучујући и власника ако се ради о самосталном предузетнику,
  • нема доспјелих, а неизмирених пореских обавеза и обавеза по основу доприноса и неисплаћених плата и других примања, нити обавеза по основу индиректних пореза,
  • нема доспјелих, а неизмирених дуговања према буџету Општине,
  • да је у току претходне пословне године пословао са позитивним финансијским резултатом,
  • да је обезбједио властито финансијско учешће у минималном износу од 25% од укупне вриједности предложеног пројекта (без ПДВ-а).

Комплетан текст Јавног позива, Образац пријаве на Јавни позив, Образац Изјаве о примЉеним де минимис помоћима и другим државним помоћима, Образац изјаве одговорног лица привредног субјекта, да пројекат са којим учествује у поступку додјеле подстицајних средстава није већ подржан из Буџета Републике Српске или програма других државних институција и Образац за извјештај о реализацији пројекта се могу добити у ОдјеЉењу за привреду и поЉопривреду Општинске управе општине Нови Град, слањем упита на емаил адресу: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите ЈаваСцрипт да бисте је видели. или скинути са званичне интернет странице Општине: www.опстина-новиград.цом.

Пријава за додјелу подстицајних средстава се са комплетном документацијом доставЉа поштом или лично на инфо пулт Општине у затвореној коверти, на адресу: Општина Нови Град, Пријава за подстицајна средства за МСП,  Комисија за реализацију подстицаја за МСП, Петра Кочића 2, Нови Град.

Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објавЉивања Јавног позива (до 25. новембра 2022. г.). Комплетну документацију можете преузети на линку ОВДЈЕ.